บริษัท พีที เคมเทค ซิสเต็ม จำกัด

บริษัทพีที เคมเทค ซิสเต็ม จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยสินค้าหลัก เป็นเคมีมาตรฐานในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และไลน์การผลิตในทุกๆด้าน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร เครื่องดื่ม โรงแรม การประปา และการเกษตร เป็นต้น และยังมีสารเคมีที่ใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เคมีภัณฑ์ประเภทระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย รวมไปถึง ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ Reverse osmosis (RO) อีกด้วย

และในปัจจุบันมีการเติบโตทางธุรกิจ ทางบริษัทจึงได้ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางตลาด ทางบริษัทจึงมีนโยบายเน้นสินค้า ที่มีคุณภาพและผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานทางสากลต่างๆ และการส่งเคมีภัณฑ์ให้ลูกค้าจะมีข้อมูล SDS ทุกครั้ง เพื่อใช้อ้างอิงมาตรฐานในระบบ ISO 14001 รวมไปถึงการดูแลลูกค้าหลังการขาย มีบริการการเติมสารเคมีให้ ตลอดการเป็นคู่ค้ากับทางบริษัทของเรา และทางบริษัทยังให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ทั้งพนักงานของเราและลูกค้า ความปลอดภัยต้องมาเป็นที่ 1 (safety first) พนักงานทุกคนที่ดูแลด้านเคมีต้องได้รับการอบรมจากทางบริษัทก่อนมาปฏิบัติงานจริงกับลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อใจให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลาของเรา ทางบริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพและการบริการ ในส่วนของ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆมากมาย

นโยบายด้านธุรกิจ

ทางบริษัทมุ่งเน้นการบริหารงานแบบตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลาในการให้บริการลูกค้า

นโยบายด้านสินค้า

ทางบริษัทจะจัดหาของดีมีคุณภาพ และมีการรับรองมาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าใช้สินค้าได้อย่างมั่นใจ และปลอดภัย

นโยบายด้านความปลอดภัย

ทางบริษัทจะให้ความสำคัญกับข้อนี้มาก เนื่องจากเป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเคมี ทุกครั้งที่มีการสัมผัสหรืออยู่ใกล้เคมีต้องสวมอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายจากสารเคมี (PPE) ที่อาจเกิดขึ้นได้

Products

เคมีในที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
เบสิกเคมี
เคมีป้องกันตะกรันและตะไคร่ ในระบบน้ำ RO
เคมีในระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย
เครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการ
ปั้มต่างๆ เช่น ปั้มเคมี, ปั้มน้ำ และปั้มลม เป็นต้น
เครื่องกรองน้ำ
เม็ดเรซิน
เกลือ

Services

บริการเติมเคมีให้ลูกค้า
เก็บน้ำ และตรวจเช็คค่าพารามิเตอร์ต่างๆ